Pútače

Pútače sú jednoduché, veľké plochy s reklamnými nápismi, väčšinou umiestnené vonku alebo vo výklade. Môžu byť orientované na rozšírenie klientely (napr. prilákanie okoloidúcich do vášho obchodu) alebo na prehĺbenie väzby so stávajúcimi klientmi (napr. pútače v miestach predaja, alebo v kluboch či na športoviskách).Uvažujete nad reklamým pútačom?Dajte si spraviť cenovú ponuku <<